Despre noi

ANTROSANA este o asociaţie fondată în anul 2003, care îşi propune să contribuie la promovarea şi dezvoltarea Medicinei antroposofice in România, având la bază cunoştinţele medicale actuale despre fiinţa umană, precum şi antroposofia întemeiată de Rudolf Steiner.

Asociaţia acţionează în vederea recunoaşterii oficiale a medicinei antroposofice şi doreşte să aducă în conştienţa oamenilor sănătoşi şi bolnavi acest nou mod de-a aborda vindecarea, dar şi de a preveni bolile.

Calitatea de membru

Membri ai asociaţiei pot fi orice persoane fizice (medici, farmacişti, psihologi, terapeuţi, cadre medicale medii, studenţi, pacienţi, etc.) care recunosc şi susţin scopul asociaţiei.

Cu cine colaborăm

- Alte asociaţii şi fundaţii care sprijină medicina antroposofică şi medicina complementară

- Asociaţii ale pacienţilor din 11 state U.E. aflate în federaţia europeană „European Federation of Patients’ Associations for Anthroposophic Medicine” (EFPAM)

- Secţiunea medicală pentru medicină antroposofică de la Goetheanum / Elveţia, activă în întreaga lume

Obiective

- Organizarea de simpozioane şi seminarii

- Promovarea şi susţinerea participării la cursuri internaţionale de pregătire teoretică şi practică şi de perfecţionare continuă în acest domeniu, şi organizarea acestor cursuri şi la noi în ţară

- Crearea de aşezăminte medicale, de centre de terapie orientate antroposofic

- Asigurarea mijloacelor terapeutice specifice pentru practicarea medicinei antroposofice – medicamente (din producţia farmaceutică specifică internaţională şi prin susţinerea apariţiei şi dezvoltării producţiei farmaceutice naţionale) şi terapii nemedicamentoase

- Colaborarea cu alte instituţii similare active în domeniul pedagogic, terapeutic, artistic, etc

- Publicarea de cărţi, reviste şi alte materiale informative de specialitate, destinate publicului larg şi specialiştilor în domeniu, organizarea de conferinţe publice, informarea prin mass-media